Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany

Termín: 11. 4. 2019 – 12. 5. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Vzdělávací kurz je akreditovaný MŠMT ČR, č. j. MSMT-10092/2016-314
 
Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se pedagogičtí pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám základní praktický výcvik s akreditací MŠMT, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

12 990 Kč
bez DPH

Cíl vzdělávacího kurzu s akreditací MŠMT:

Těžiště praktického výcviku Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany spočívá ve workshopech, doplněných interaktivně vedenými webináři s názornými ukázkami a případovými studiemi. Výcvikový a prožitkový kurz vytváří metodický celek, který lze v praxi účinně použít. Seznámíme vás s metodikou první pomoci a s klasifikací šesti scénářů.

Vyzkoušíme si jedenáct kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola/instituce sama. Tento základní přístup vám umožní razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. Nacvičíme si také krizový scénář pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí umět škola/instituce udělat sama, protože oběť šikany je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit.

Představíme vám základní nástroje využitelné v praxi. Naučíme vás správně zhodnotit, kdy se jedná o šikanu a v jakém je stádiu, poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zprostředkovat účinnou a bezpečnou první pomoc při šikaně a kyberšikaně (včetně ICT poradenství). Budete schopni sami rozpoznat projevy kyberšikany a elektronického násilí a porozumíte jejích dopadům na oběť i její rodinu.

Praktické workshopy vede odborník PhDr. Michal Kolář, šikanolog, školní psycholog, etoped s bohatými zkušenostmi z působení ve školních a jiných výchovných institucích. Rovněž je duchovním otcem Hradeckého školního programu proti šikanování, jehož výsledky patří k nejlepším na světě. Lektorkou webinářů je Mgr. Martina Viewegová, psycholožka a psychoterapeutka léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi.

Průběžně absolvujete také 12 e-learningových lekcí k tématům elektronické bezpečnosti a prevence.

Podívejte se na detailní program vzdělávacího kurzu.

Komu je vzdělávací program určen:

Vzdělávací kurz je určen pedagogickým pracovníkům všech typů škol, volnočasových a výchovných zařízení pro děti a mládež, konkrétně učitelům mateřských, základních škol a středních škol, vychovatelům, pedagogům a speciálním pedagogům, psychologům, pedagogům volného času, asistentům pedagogů, trenérům a vedoucím pedagogickým pracovníkům.

Další informace:

Jako účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi obou webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba absolvovat všechny moduly kurzu (2 workshopy, 2 webináře, průběžně on-line kurz i závěrečný test, z něhož je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek).

Podrobný program vzdělávacího kurzu

Akreditace MŠMT ČR, č. j. MSMT-10092/2016-314

Kurz obsahuje 2 celodenní semináře + 2 webináře + online kurz o 12 lekcích (samostudium) a závěrečný test. Po absolvování kurzu mají účastníci 14 dní na vypracování závěrečného testu.

MODUL 1: Celodenní praktický workshop První pomoc při řešení šikany a kyberšikany 1. část (11. 4. 2019; 9.00–16.00)

 • Vstupní informace o problematice šikanování.
 • Workshop: Diferenciální diagnostika. Jak rozpoznat šikanování od škádlení a příbuzných fenoménů (Deset kriterií pro posouzení…Tabulka, případy z praxe. Řešení konkrétních kazuistik.)
 • Speciální teorie, kterou je nutné znát pro porozumění scénářům, a praktický nácvik těchto scénářů.
 • Tři praktické pohledy na šikanování. Formy šikany. Zaměřeno na kyberšikanu.
 • Metodika první pomoci.
 • První část nácviku základního scénáře pro počáteční šikanu s běžnou formou. Odzkoušení hlavních kroků první pomoci při řešení případu školní šikany a kyberšikany.

MODUL 2: Online kurz Národního centra bezpečnějšího internetu E-learning  pro pedagogické pracovníky

Témata lekcí e-learningu:

 1. online lekce "Internet a jeho specifika",
 2. online lekce "Sociální sítě a děti",
 3. online lekce "Chytrý mobil",
 4. online lekce "Kyberšikana",
 5. online lekce "Kybergrooming",
 6. online lekce "Sexting a online pornografie",
 7. online lekce "Netholismus a online gambling",
 8. online lekce "Nevhodný a nelegální obsah",
 9. online lekce "Bezpečná hesla a ochrana účtů",
 10. online lekce "Osobní údaje a osobnost na internetu",
 11. online lekce "Ochrana autorských práv na internetu",
 12. online lekce "Nástroje online a jejich použití ve třídě".

MODUL 3: Webinář Kyberprostor, kyberšikana a další elektronické násilí (15. 4. 2019; 13:00–14:30)

 • Kyberšikana v kontextu dalšího elektronického násilí a delikvence (sexting, kyberstalking, kybergrooming)
 • Kyberšikana, její charakteristiky a typy
 • Specifické dopady kyberšikany na oběť
 • Kyberšikana, sebepoškozování a sebevraždy dětí a mladistvých
 • Svědci a přihlížející v případě kyberšikany, jejich role a dopady na rozvoj (kyber)šikany
 • Kazuistiky, ukázky v online prostředí
 • Diskuse a domácí úloha 

MODUL 4: Celodenní praktický workshop První pomoc při řešení šikany a kyberšikany 2. část (25. 4. 2019; 9.00–16.00)

 • Dokončení nácviku řešení případu školní šikany a kyberšikany.
 • Malý test – posouzení bezpečnosti a účinnosti konkrétního postupu.
 • Dílna – rozdíly při řešení počáteční a pokročilé šikany.
 • Co dělat, když se setkáme s pokročilou a neobvyklou formou šikany?
 • Metodika a nácvik krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí.

MODUL 5: Webinář Právní souvislosti kyberšikany  a možnosti intervence pomoci technické, psychologické, sociálně právní a trestně právní (29. 4. 2019; 13:00–14:30)

 • Technická první pomoc při řešení kyberšikany a její limity.
 • Subjekty pomoci při řešení elektronického násilí a kyberšikany.
 • Současný stav poskytování pomoci a intervence v případech elektronického násilí a kriminality, doporučení pro praxi.
 • Supervize – společné hledání bezpečných a účinných řešení u konkrétních případů šikanování (rozbory vlastních zkušeností účastníků z preventivní praxe šikanování; metoda případové skupiny s Bálintovskou strukturou).

MODUL 6: Závěrečný test (k vyplnění do 12. 5. 2019)

Mgr. Martina Viewegová

Mgr. Martina Viewegová působila jako lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu, je psycholožkou a psychoterapeutkou léčící následky šikany v širokém kontextu v praxi.

PhDr. Michal Kolář

Michal Kolář je přední český etoped a psychoterapeut. Řešením školního násilí a šikanování se zabývá více než třicet let. Vytvořil původní teorii, diagnostiku a léčbu školního šikanování. Realizoval první celonárodní výzkum výskytu šikanování na základních školách v ČR (2001). Vytvořil a ověřil Český školní program proti šikanován, který má nejlepší výsledky na světě.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

12 990 Kč
bez DPH