Vzdělávací kurz: Specialista plánování nákladů a kalkulací cen ve výrobní firmě

Vzdělávací kurz: Specialista plánování nákladů a kalkulací cen ve výrobní firmě

Řešení specifických problémů na příkladech + tipy a rady pro výrobu

Termín: 14. 5. 2019 – 21. 6. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti řízení nákladů ve vaší firmě? A víte, jak je správně naplánovat vzhledem k výkonům? Při neustálém tlaku na cenu výrobků nestačí náklady pouze sledovat, ale je nezbytné je řídit ve vztahu k budoucímu fungování firmy. Ucelený vzdělávací kurz vám pomůže s celým procesem od plánování nákladů přes kalkulaci cen po tvorbu rozpočtů. Díky vašemu aktivnímu zapojení prostřednictvím praktických příkladů a případových studií budete připraveni na všechny peripetie, které vás v praxi mohou potkat.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

17 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Cílem kurzu je vám předat podrobný a aplikovatelný návod, díky kterému budete umět profesionálně pracovat s firemními náklady, kalkulacemi cen a stanovením rozpočtů. Tento vzdělávací kurz vychází přímo z  potřeb stovek účastníků našich seminářů a je postaven tak, abyste odešli vybaveni podrobnými informacemi, které v praxi působí firmám velice často problémy. S oblíbenou lektorkou projdete bod po bodu práci s kalkulací nákladů a cen, včetně v praxi problematické kalkulace rozpracované výroby, vlastních výrobků a zakázkové výroby. To vše na případových studiích a praktických příkladech přímo pro vaši firmu - jejich vyhodnocení a následnému doporučení se bude lektorka pečlivě věnovat. 

Navíc se dozvíte, jak nastavit správnou cenovou politiku a jakou zvolit optimální kalkulační metodu pro vaši firmu. Také upozorníme na časté problémy a opakující se chyby nejen při vlastní tvorbě rozpočtů, ale také při jejich průběžném vyhodnocování. 

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání, poskytující zpětnou vazbu prostřednictvím úkolů k domácímu vypracování či závěrečného testu. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase - již za 5 týdnů!

Prohlédněte si podrobný program kurzu.

 

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Specialista nákladového plánování a kalkulací cen ve výrobní firmě je určen pro:

  • vedoucí pracovníky
  • finanční manažery
  • pracovníky controllingu
  • finanční specialisty
  • všechny osoby se zodpovědností za efektivitu nákladů
  • majitele, jednatele nebo členy orgánů firem

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek.

Podrobný program kurzu (14. 5. - 21. 6. 2019)

1. MODUL: Celodenní seminář, 14. 5. 2019, 9:00-15:00 (Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.)

Nákladové kalkulace a řízení nákladů v praxi

 • specifika členění nákladů pro nákladové plánování a kalkulace
 • manažerské pojetí nákladů
 • maximalizace zisku, bod zvratu a jeho využití
 • strategické nástroje nákladového řízení
 • optimalizace nákladů, úsporná opatření a plánování úspor nákladů
 • nákladové kalkulace rozpracované výroby
 • nákladové kalkulace vlastních výrobků

 

2. MODUL: e-Learning, 21. 5. 2019

Kalkulace: prověřené metody a postupy

 • kalkulační vzorce
 • kalkulační postupy
 • tradiční kalkulace
 • moderní kalkulace

 

3. MODUL: Celodenní seminář, 30. 5. 2019, 9:00-15:00 (Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.)

Cenové kalkulace a cenotvorba

 • specifika kalkulace výrobních cen
 • cenová politika a přístupy k tvorbě ceny
 • cenotvorba a správné nastavení prodejních kalkulací
 • volba kalkulační metody
 • kalkulace zakázkové výroby
 • rozpočtové základny
 • přiřazení podílu nákladů na střediska
 • zadání příkladů na doma

Součástí semináře je zadání úkolu č. 1 k samostatnému vypracování

 

4. MODUL: Celodenní seminář, 6. 6. 2019, 9:00-15:00 (Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.)

Finanční plánování a rozpočtování v příkladech

 • zpětná vazba k vypracovaným příkladům
 • proces plánování, plánování kapacit a závislost na poptávce
 • tvorba rozpočtu a forecastu
 • vazba na vstupy nejen z účetnictví
 • problematická místa při plánování
 • pružný rozpočet
 • finanční analýza plánu a analýza odchylek skutečnosti od plánu
 • případová studie

 

5. MODUL: Závěrečný online test s výběrem odpovědí - do 21. 6. 2019

 • Udělení certifikátu je podmíněno 70% úspěšností v závěrečném testu 

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., profesionálně školí témata řízení finančních zdrojů podniku, kalkulace nákladů, zhodnocování investic a další.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

17 990 Kč
bez DPH