Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po 18. 10. 2018

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po 18. 10. 2018

Získejte potřebné know-how a snižte nejistotu při (nejen elektronickém) zadávání!

Termín: 25. 10. 2018 – 14. 12. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Zákon o zadávání veřejných zakázek je účinný již dva roky a postupně začíná být k dispozici výkladová a rozhodovací praxe. Je dobré znát detaily aktuální právní úpravy a možnosti, které vám přináší: všechny fáze zadávacího řízení uceleně, srozumitelně a prakticky, navíc v době, kdy přichází plná elektronizace veřejného zadávání, to vše přináší náš kurz! I v 9. turnusu oblíbeného školení se na vás těší vstřícný lektor Jan Turek, navíc s kolegyní Adélou Šípovou.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

18 990 Kč
bez DPH

Cíl kurzu

Zadávání veřejných zakázek je činnost přísně kontrolovaná veřejností i rozporovaná dodavateli a zadavatelům jsou ukládány vysoké pokuty nezřídka z důvodu zbytečných formálních pochybení.

Zúčastněte se vy nebo vaši spolupracovníci našeho komplexního a praktického vzdělávacího kurzu, jehož prostřednictvím si ucelíte a upevníte své znalosti v nejproblematičtějších krocích zadávacího řízení a získáte jistotu, že se Vaše rozhodnutí opírají o legislativu účinnou od 18. 10. 2018.

Výhody certifikovaného kurzu

  • Poznáte aktuální právní úpravu, včetně změn oproti předchozím úpravám.
  • Zvládnete nový požadavek na elektronickou komunikaci v zadávacím řízení.
  • Ujasníte si zpracování zadávacích podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele za současného dodržení všech zákonných ustanovení.
  • Budete mít jistotu, že posuzujete a hodnotíte nabídky z hlediska splnění aktuálních zákonných povinností a kvalifikace.
  • Pochopíte přezkoumatelnost veškerých kroků zadavatele.
  • Porozumíte dodržování základních zásad (zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, zásada přiměřenost) v průběhu celého zadávacího řízení - rozhodovací praxe ÚOHS.

Vše vám bude vysvětleno konkrétně a prakticky a díky kombinaci různých druhů vzdělávání (semináře, samostudium, webináře) i velmi komplexně.

Komu je kurz určen

Vzdělávací kurz Specialista veřejných zakázek po 18. 10. 2018 je určen veřejným zadavatelům, zástupcům státní správy a samosprávy, dále sektorovým zadavatelům, zástupcům příjemců dotací a všem zájemcům, kteří již mají zkušenost se zadávacím procesem. Velmi přínosný bude pro osoby rozhodující o podmínkách konkrétních zadávacích řízení, tedy pro vedoucí oddělení veřejných zakázek, referenty veřejných zakázek či odborné poradce z tohoto oboru.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Test zvládli účastníci předchozích 8 konání kurzu vždy bez potíží!

Obsahová struktura kurzu

Modul č. 1: Celodenní seminář (Praha 25. 10. 2018, 9-15:30)

Přípravná fáze a vyhlášení zadávacího řízení

 • Koncept základních zásad, finančních limitů, druhů zadávacího řízení, právního rámce, výjimek v oblasti veřejného zadávání
 • Filozofie a obsah zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Příprava zadávacího řízení – předběžné oznámení, zadávací dokumentace
  a technických a obchodních podmínek, požadavky na uveřejňování v této fázi zadávacího řízení
 • Vymezení předmětu veřejné zakázky, nepřípustné dělení zakázky
 • Podmínky účasti v zadávacím řízení, způsobilost, vymezení ekonomické a technické kvalifikace (minimální úroveň, způsob prokázání)
 • Výhrada plnění, požadavky na poddodavatele 
 • Stanovení pravidel pro hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost nabídky a kritéria hodnocení
 • Lhůta pro podání nabídek (jak má být dlouhá, kdy je nutné prodloužit a kdy je možné zkrátit), zadávací lhůta, jistota
 • Formální požadavky na zpracování nabídky a další administrativní úkony (prohlídka místa plnění), podávání nabídek, příprava na další fáze zadávacího řízení
 • Požadavky na elektronickou komunikaci

Modul č. 2: Skripta

1. fáze zadávacího řízení – činnosti do uplynutí lhůty pro podání nabídek

 • Příprava zadávacího řízení zadavatelem – zpracování zadávacích podmínek, možnosti a způsoby stanovení technických a obchodních podmínek, stanovení lhůt a jejich běh, zpracování předběžného oznámení
 • Vymezení předmětu VZ a dělení zakázky – dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Jednací řízení bez uveřejnění – podmínky použití, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Úkony zadavatele v této fázi zadávacího řízení – povinnosti uveřejnění, poskytování zadávací dokumentace, poskytování vysvětlení zadávací dokumentace, otevírání nabídek, související možnosti
 • Způsobilost a kvalifikace – způsob prokazování, lhůty, prokazování prostřednictvím třetí osoby, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Kritéria hodnocení – základní hodnoticí kritérium a další kritéria hodnocení, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů

Modul č. 3: Webinář (8. 11. 2018, 10-11:30), nahrávku získáte k dispozici

 • Diskuse k tématům a vybraným rozhodnutím orgánu dohledu a soudů uvedeným na semináři č. 1 a ve skriptech č. 1
 • Odpovědi na dotazy účastníků zaslané před konáním webináře k elektronické komunikaci a dalším tématům
 • Evropské zadávací směrnice, novelizace vnitrostátní právní úpravy

Modul č. 4: Celodenní seminář (Praha 22. 11. 2018, 9-15:30)

Činnosti po lhůtě pro podání nabídek

 • Otevírání obálek – průběh, výstupy, lhůty, elektronická forma
 • Navazující postupy zadavatele – posouzení způsobilosti, kvalifikace, stáří dokladů, možnosti doplnění, změny v kvalifikaci, posouzení ostatních aspektů nabídek (mimořádně nízká nabídková cena), výstupy
 • Hodnocení nabídek – kdo a kdy ho provádí, výstupy, zpracování zprávy o hodnocení nabídek
 • Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení – lhůty, postupy
 • Výběr nejvhodnější nabídky
 • Uzavření smlouvy – lhůty, změny smlouvy
 • Námitky – přezkoumání a rozhodnutí o námitkách, lhůty
 • Řízení před orgánem dohledu – správní řízení, základní pravidla a povinnosti zadavatele, předběžné opatření
 • Zrušení zadávacího řízení – podmínky, postupy, opatření k nápravě
 • Praktický úkol k vypracování (dobrovolný)

Modul č. 5: Skripta

2. fáze zadávacího řízení – činnosti od uplynutí lhůty pro podání nabídek

 • Otevírání obálek – průběh a postupy, základní zásady, zveřejňované informace
 • Posouzení způsobilosti a kvalifikace – postup a výstupy, doplnění a objasnění kvalifikace, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Navazující postupy (posouzení a hodnocení nabídek) – postup, mimořádné nízká nabídková cena, možnosti zadavatele, vysvětlení nejasností a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, náležitosti výstupů činnosti, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Zrušení zadávacího řízení – podmínky pro fakultativní a obligatorní zrušení zadávacího řízení, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů

Modul č. 6: Webinář (6. 12. 2018, 10-11:30), nahrávku získáte k dispozici

 • Bid rigging
 • Diskuse k tématům a vybraným rozhodnutím orgánu dohledu a soudů uvedeným na semináři č. 2 a ve skriptech č. 2.
 • Odpovědi na dotazy účastníků zaslané před konáním webináře.

Závěrečný online test s výběrem odpovědí (do 14. 12. 2018)

Zaslání certifikátu o absolvování kurzu úspěšným uchazečům - dne 15. 12. 2018!

Mgr. Adéla Šípová

Adéla Šípová působí jako advokát v advokátní kanceláři Weinhold Legal.

Mgr. Jan Turek

Jan Turek je advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, v níž působí od roku 2001.

Hotel Troja

Hotel Troja

Trojská 2232/1, Praha 180 00

Seminář se koná v Hotelu Troja****Místo konání je bezbariérově přístupné.

GPS kódy: 50°7'18.133"N, 14°27'15.319"E

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy, Hotel Troja

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze pak dojít pěšky nebo 1 zastávka tramvají č. 10, 17 či 24 - zastávka Ke Stírce

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Ke Stírce

d) autobusem č. 102 - zastávka Kobyliské náměstí

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do hotelu využít MHD, neboť parkování je v této oblasti možné pouze prostřednictvím parkovacích automatů.

Hotel nabízí placená parkovací místa za 150 Kč/den.

Galerie

18 990 Kč
bez DPH