Webinář: Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ a ZŠ

Webinář: Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ a ZŠ

Jak nabídnout pomoc a dítě adaptovat do prostředí školy

Termín: 21. 3. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Stále častěji se ve škole setkáváte s dětmi s narušenou komunikační schopností? Děti/žáci s diagnózou vývojové dysfázie mají narušenou koncentraci pozornosti, bývají impulzivní, vyskytují se u nich obtíže v oblasti prostorové orientace. Víte, jak tyto děti poznat? Jak jim ve školním prostředí pomoci s adaptací a získáváním nových dovedností, návyků a znalostí? Zúčastněte se webináře, který skutečně vychází z praxe!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl webináře

Seznámime účastníky s projevy dětí s vývojovou dysfázií. Dále pak nastíníme možnosti odborné pomoci při terapii vývojové dysfázie. Uvedeme základními principy nastavení podpory v edukačním prostředí MŠ/ZŠ, a to za participace SPC pro děti s vadami řeči.

Srozumitelně popíšeme specifické obtíže dětí s vývojovou  dysfázií v MŠ/ZŠ. Navíc uvedeme konkrétní kroky, jak z pozice učitele MŠ/ZŠ tyto obtíže řešit. Vymezeny budou také podmínky pro úspěšnou podporu dítěte, které vycházejí z komplexní podpory vývoje dítěte s touto diagnózou a jsou ovlivněny také funkčností spolupráce mezi logopedem – dítětem - rodinou – MŠ/ZŠ a SPC.

Podívejte se na konkrétní program webináře.

Komu je seminář určen

Webinář je určen pro pedagogy mateřských škol, dále pak pro učitele 1. stupně základních škol a pro asistenty pedagoga.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně webináře je online nahrávka dostupná po dobu 3 měsíců a podklady v elektronické podobě.

Program webináře (13:0014:30)

  1. Vývojová dysfázie a jak se s ní vypořádat v praxi (etiologie, symptomatologie, diagnostika, terapie)
  2. Specifické obtíže dětí s vývojovou dysfázií a jejich řešení v praxi MŠ a ZŠ
  3. Nastavení podpory dětí s vývojovou dysfázií předškolního a mladšího školního věku (spolupráce logoped - rodina - MŠ/ZŠ - školské poradenské zařízení = SPC)
  4. Dotazy účastníků a odpovědi

 

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Petra Bendová vystudovala Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci (2003), kde také v roce 2006 získala titul Ph.D. v oboru Speciální pedagogika.

Online - přímý přenos

Online - přímý přenos

Webinář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Webinář je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC - pohodlně ve Vaší kanceláři bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

Ke sledování webináře si najděte klidné tiché místo. Přesvědčte se, že máte k dispozici potřebné vybavení ve funkčním stavu: počítač, monitor, sluchátka nebo reproduktory, internetové připojení alespoň 256kbps (doporučujeme však 512kbps), běžný 32 bitový webový prohlížeč (nedoporučujeme Google Chrome) a nainstalovaný Adobe Flash Player ve verzi 11.2 nebo vyšší.