Workshop: Nepříjemné manažerské pohovory

Workshop: Nepříjemné manažerské pohovory

Nácvik s experty: Zdokonalte se v komunikaci s podřízenými a zvolte správnou techniku při sdělování nepříjemných zpráv

Termín: 6. 8. 2014
Přednáší:

Manažer řeší situace, v nichž potřebuje poskytnout efektivní zpětnou vazbu svému podřízenému. Musí přitom myslet nejen na nápravu situace, ale i zachování vztahů mezi kolegy. Cílem je umět sdělit věci přímo, navrhnout řešení a přimět druhou stranu k nápravě bez narušení dosavadních vztahů. Zúčastněte se workshopu, kde si s pomocí zkušených lektorek aktivně vyzkoušíte modelové situace spojené s neoblíbenými pohovory z pohledu manažera i psychologa.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl workshopu

Kritika nadřízeného je samozřejmou součástí každého pracovního týmu. Musíme ji však vyslovovat s rozmyslem, protože i kritické momenty vedou směrem k nápravě, rozvoji či dokonce vylepšení stávající situace. Náš kurz vám umožní zdokonalit své schopnosti vyjednávání a komunikace tak, aby se i nepříjemné pohovory staly hnacím momentem pro váš tým.

Cílem workshopu Nepříjemné manažerské pohovory je prakticky si vyzkoušet vedení dialogu a jeho technik při náročných manažerských pohovorech. Na modelových situacích se naučíme, jak je vést krok za krokem. Zaměříme se i na přímou a efektivní komunikaci a konkrétní metody vedení neoblíbených vytýkacích pohovorů.

Vedle nácviku komunikačních dovedností si přiblížíme také emoční stránku situace: jak udržet kontrolu ve vypjatých situacích a předcházet konfliktu s druhými. Pomocí osvědčených technik a metod zvládnete i ty nejnáročnější situace.

Klikněte zde pro detailní Program workshopu.

Komu je workshop určen

Workshop Nepříjemné manažerské pohovory je určen manažerům firem na různých úrovních řízení, jejichž pozice vyžaduje optimální a citlivé řešení vypjatých a problematických situací, aniž by došlo k vytvoření demotivujícího pracovního prostředí nebo k dotčení lidské důstojnosti.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně workshopu jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO WORKSHOPU (9,00 - 15,30 hod.)

1)    Umění vést dialog - kladení otázek, umění aktivního naslouchání
2)    Konstruktivní technika a metoda P.V.K.D.
3)    Přímá a efektivní komunikace
4)    Vytýkací pohovory
5)    Vedení pohovoru krok za krokem – modelové situace

a)    úvodní část – formální, neformální

b)    vlastní vedení dialogu

c)    fáze rozhovoru – naslouchání, sebevyjádření, sdílení

d)    hledání společné dohody nebo kompromisu

e)    jasná formulace závěrů

f)     výstupy rozhovoru

g)    závěry a jejich kontrola.

6)    Jak si udržet kontrolu v emočně vypjatých situacích
7)    Jak udržet rozhovor v rovině řešení problému nikoli na úrovni konfliktu

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů.

Mgr. Zdenka Tmějová

Zdenka Tmějová je absolventkou katedry filosofie a psychologie FF UK v Praze. Psychologickou praxi získala na pozici psycholožky Magistrátu hlavního města Prahy. Dále působila jako konzultantka ve společnosti pro personální poradenství Axion s. r. o. Prošla výcvikem v GESTALT terapii, Kognitivně-behaviorální terapii a NLP (Neurolingvistické programování). Několik let pracovala na pozici projektové manažerky ve velké vzdělávací společnosti.