Workshop: Vytvoření projektu v systému MS2014+ krok za krokem a zvládnutí nástrah

Workshop: Vytvoření projektu v systému MS2014+ krok za krokem a zvládnutí nástrah

Jednotné administrační prostředí MS2014+ z pohledu veřejného sektoru v praxi

Termín: 9. 12. 2015
Přednáší:

Nové programové období 2014-2020 přináší nejkomplexnější informační systém v ČR - monitorovací systém MS2014+. Ten zatím nevykazuje známky dokonale intuitivního systému, a proto na základě častých požadavků veřejnosti přinášíme unikátní interaktivní workshop, který provede účastníky z řad veřejného sektoru všemi nástrahami systému ve fázi přípravy žádosti.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl workshopu

Účastníci kombinovaného semináře s workshopem budou přímo v online prostředí pracovat na svém notebooku či tabletu se vzorovými projekty předkládanými do aktuálně otevřených výzev. Díky tomu by všichni zájemci o dotace měli po absolvování workshopu ovládat novou aplikaci MS2014+ a další související operace. Z workshopu si účastníci odnesou vlastní zkušební projektovou žádost vytvořenou v aplikaci MS2014+.

Seminární část dne přinese všechny potřebné informace o monitorovacím systému od renomovaného lektora Ing. Martina Dítěte, v rámci workshopu se pak účastníci seznámí s úplným procesem podání elektronické žádosti prostřednictvím aplikace MS2014+, a to s procesem založení žádosti, vyplnění všech povinných polí, užitím elektronického podpisu, vypracování analýzy CBA či s nástroji pro elektronickou komunikaci. Workshop bude veden tak, aby všichni účastníci ve stanoveném čase byli schopni se systémem samostatně pracovat. V neposlední řadě rozebereme aktuální situaci monitorovacího systému.

Klikněte zde pro detailní program semináře s workshopem. S obchodními pomínkami se můžete seznámit zde. Na seminář s workshopem je potřeba přinést vlastní notebook či tablet s možností připojení na WiFi.

Bonus

V ceně semináře s workshopem je i bezplatný přístup ke službě monitoringu dotací Dotaceonline.cz na dobu 3 měsíců.

Komu je seminář s workshopem určen

Workshop je určen zástupcům organizací veřejného sektoru působících na území ČR, kteří nyní žádají či v budoucnu hodlají žádat o dotace z fondů EU.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně je občerstvení v průběhu dne, teplý oběd a podkladové materiály v tištěné i elektronické formě.

Program semináře s workshopem (09,00–15,30 hod.)

 

1) Představení monitorovacího systému a současné zkušenosti
2) Proces podání elektronické žádosti prostřednictvím aplikace MS 2014+
3) Návody, jak postupovat, mj.:
 • HW a SW požadavky
 • registrace do systému
 • elektronické podpisy, přílohy a plná moc
 • ostatní funkce
4) Interaktivní část na vzorovém příkladu investičního projektu:
 • založení žádosti a vyplnění vlastní žádosti
 • analýza nákladů a přínosů CBA
  • obecné principy
  • veřejná podpora
  • projekty vytvářející příjmy
  • vyplnění CBA
 • odeslání a opravy odeslané žádosti
 • nejčastější chyby systému, jak je řešit či jim předejít
5) Doporučení, vyhodnocení a závěrečná doporučení
6) Diskuse účastníků, zodpovězení dotazů

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.