Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést?

Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést?

Pomozte svým zaměstnancům stanovit si efektivně profesní cíle na nové období

Termín: 22. 1. 2015
Přednáší:

Právě nyní je potřeba se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulý rok, znovu je motivovat a stimulovat k práci v novém období. Ne vždy je však jednoduché sdělovat i nepříjemné zprávy. Osvojte si na našem semináři, jak zdokonalit svou úroveň komunikačních dovedností při vedení hodnoticích pohovorů a použít dobře fungující systémové know-how.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

V oblasti hodnocení zaměstnanců se objevují dvě nejčastější chybné metody. První zcela přehlíží systematické hodnocení výkonu zaměstnanců, jelikož „s podřízenými se stejně setkáváme každý den“, zatímco druhá je naopak příliš neosobní a byrokratická – celý systém se zvrhne v proces vyplňování formulářů.

Cílem semináře Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést? je zprostředkovat vám znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zavedení systému hodnocení zaměstnanců. Pomůžeme vám poznat vaše silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete velmi praktické návody, jak vést rozhovor tak, aby byl efektivní a motivující.

Poradíme vám, jak správně nastavovat profesní cíle s přihlédnutím k individuálním možnostem, potřebám a ambicím vašich zaměstnanců. Naučíme vás nastavit kvalitní systém hodnocení, který motivuje a stimuluje pracovníky k výkonům a podporuje jejich energii tak, aby se cíle zaměstnanců co nejvíce shodovaly s cíli firmy.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést? je určen všem vedoucím pracovníkům na různých pozicích, zejména však HR manažerům, personálním ředitelům a dalším personálním pracovníkům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.)

1. Systém hodnocení

 • Způsoby běžného hodnocení – praktická úskalí hodnocení
 • Reakce na neochotu hodnotit nebo být hodnocen
 • Metody manažerského hodnocení
 • Hodnocení jako nástroj řízení cílů a motivace zaměstnanců
 • Význam a smysl systému hodnocení pracovníků formou pravidelných strukturovaných hodnotících rozhovorů

2. Metoda hodnotící rozhovor

 • Příprava a podklady pro hodnotící rozhovor – pozitiva a rizika rozhovoru
 • Postupy a pravidla poskytování konstruktivní zpětné vazby
 • Zhodnocení stávajících cílů, definování nových cílů a termínovaných úkolů pro jednotlivé pracovníky, navržení způsobů jejich měření a cest k dosažení
 • Zvládání obtížných situací při vedení hodnotícího pohovoru (nad- či podhodnocování hodnoceného aj.)
 • Uzavření rozhovoru, zodpovědnost ze strany hodnotitele a hodnoceného
 • Dokumentace rozhovoru a další práce s výsledky

3. Návaznost na další personalistické procesy

 • Propojení cílů s rozvojovými aktivitami (systém vzdělávání)
 • Určování a řízení talentů skrze hodnocení
 • Návaznost a development centra
 • Komunikace hodnocení a postoje pracovníků vůči hodnocení

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu.