Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést?

Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést?

Pomozte svým zaměstnancům stanovit si efektivně profesní cíle na nové období

Termín: 30. 1. 2014
Přednáší:

Právě nyní potřebujete se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulý rok, znovu je motivovat a stimulovat k práci v novém období. Osvojte si na našem semináři dobře fungující systémové know-how a zdokonalte si svou úroveň komunikačních dovedností při vedení hodnoticích pohovorů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Možná jste se již setkali se dvěma chybnými variantami hodnocení zaměstnanců. První zcela přehlíží systematické hodnocení výkonu zaměstnanců, jelikož „s podřízenými se stejně setkáváme každý den“, zatímco druhá je naopak příliš neosobní a byrokratická – systém se zvrhne v proces vyplňování formulářů.

Posláním semináře Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést? je vybavit vás znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné zavedení systému hodnocení zaměstnanců ve vaší firmě. Pomůžeme vám uvědomit si vaše silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete velmi praktické návody, jak vést rozhovor tak, aby byl efektivní a motivující.

Poradíme vám, jak správně nastavovat profesní cíle s přihlédnutím k individuálním možnostem, potřebám a ambicím vašich zaměstnanců. Naučíme vás nastavit kvalitní systém hodnocení, který motivuje a stimuluje pracovníky k výkonům a podporuje jejich energii tak, aby se cíle zaměstnanců co nejvíce shodovaly s cíli firmy.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Roční hodnocení zaměstnanců – jak ho provést? je určen všem vedoucím pracovníkům na různých pozicích, zejména však HR manažerům, personálním ředitelům a dalším personálním pracovníkům.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.)

 • Hodnocení pracovníků jako nástroj motivace
 • Význam a smysl systému hodnocení pracovníků formou pravidelných strukturovaných hodnotících rozhovorů
 • Příprava a podklady pro hodnotící rozhovor
 • Postup a pravidla poskytování konstruktivní zpětné vazby
 • Zhodnocení stávajících cílů, definování nových cílů a termínovaných úkolů pro jednotlivé pracovníky, navržení způsobů jejich měření a cest k dosažení
 • Propojení cílů s rozvojovými aktivitami (systém vzdělávání)
 • Pozitivní postoj pracovníků vůči hodnocení
 • Zvládání obtížných situací při vedení hodnotícího pohovoru
 • (nad- či podhodnocování hodnoceného aj.)
 • Uzavření rozhovoru, zodpovědnost ze strany hodnotitele a hodnoceného
 • Dokumentace

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná, specialistka v oblasti managementu a personalistiky, v současnosti vede poradenský tým zaměřený na prosazování nových personálních strategií a realizaci personálních auditů.