Seminář: Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt

Seminář: Příjemce dotace EU versus kontrolní subjekt

Kontroly příjemců dotace EU zpřísňují

Termín: 10. 4. 2013
Přednáší:

Neustálé politické aféry spojené s porušením pravidel při čerpání dotací z fondů Evropské unie vedou k razantnímu nárůstu počtu kontrol a ke zpřísnění dohledu. Vyvarujte se prostřednictvím našeho semináře hrozeb spojených s kontrolou.  

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře Příjemce dotace versus kontrolní subjekt je seznámit účastníky s kritickými místy realizace projektu, které vedou k úspěšnému udržení a proplacení dotace. Upozorníme Vás na četné komplikace a možné problémy spojené s realizací projektu v rámci Strukturálních fondů EU, které mohou mít fatální dopad na získání přislíbených finančních prostředků. Zjistíte, které dokumenty je třeba sledovat a jakými pravidly je nutné se závazně řídit.

Zaměříme se zejména na nastavení rolí projektového týmu, provedení výběrového řízení podle nového zákona o veřejných zakázkách, na praktické příklady, řízení a dokládání změn projektu a také na postup vyplnění monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v konkrétních systémech (Benefit7, eAccount). Seznámíme se s nejčastějšími chybami ohrožujícími úspěšnou realizaci projektu, kterým budete schopni předejít.

!Ve vlastním zájmu může každý účastník předem zaslat na naši emailovou adresu odborný dotaz k projektu, který právě řeší. Odpovědím na vaše dotazy bude vyhrazena část semináře.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Příjemce dotace versus kontrolní subjekt je určen podnikatelům, ale také zástupcům veřejného i neziskového sektoru. Zajímat bude především ty, jejichž projekty byly podány či schváleny a čekají na podpis Smlouvy o poskytnutí dotace nebo již mají smlouvu podepsanou a projekt realizují.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.):

  1. Případová studie investičního projektu
  2. Kontraktační fáze projektu - jaké podmínky je možné ještě vyjednat
  3. Proč je důležité dobré sestavení projektového týmu a rozdělení kompetencí
  4. Komunikace s poskytovatelem dotace a řešení kritických situací
  5. Změny v zákoně o veřejných zakázkách, postup výběru, kritická místa a nejčastější chyby při výběru dodavatelů
  6. Jaké jsou možnosti věcných a finančních změn při realizaci projektu

7.   Průběh veřejnoprávních kontrol projektu

  1. Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (přes systémy Benefit7 i eAccount)
  2. Jaké další dokumenty typicky souvisejí s realizací projektu

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.