Seminář: Kontroly příjemců dotace EU zpřísňují

Seminář: Kontroly příjemců dotace EU zpřísňují

Poznejte včas rizika a hrozby, jichž je třeba se vyvarovat

Termín: 3. 10. 2012
Přednáší:

Při realizaci projektu v rámci evropských programů čekají na realizátory mnohá úskalí, jejichž nezvládnutí může vést až ke ztrátě nároku na přidělenou dotaci. Politické aféry poslední doby vedly k razantnímu nárůstu a zpřísnění kontrol čerpání prostředků z fondů EU. Vyvarujte se prostřednictvím našeho semináře hrozeb spojených s kontrolou.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s kritickými místy realizace projektu, které vedou k úspěšnému udržení a proplacení dotace. Upozorníme Vás na četné komplikace a možné problémy spojené s realizací projektu v rámci Strukturálních fondů EU, které mohou mít fatální dopad na získání přislíbených finančních prostředků. Zjistíte, které dokumenty je třeba sledovat a jakými pravidly je nutné se závazně řídit.

Pozornost bude věnována zejména nastavení rolí projektového týmu, provedení výběrového řízení, praktických příkladům, řízení a dokládání změn projektu a také postupu vyplnění monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v konkrétních systémech (Benefit7, eAccount). Po absolvování si bude účastník vědom všech potenciálních chyb ohrožujících úspěšnou realizaci projektu a bude se umět těmto chybám vyhnout.

!Ve vlastním zájmu může každý účastník předem zaslat na naši emailovou adresu odborný dotaz k projektu, který právě řeší. Odpovědím na Vaše dotazy bude vyhrazena část semináře.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Kontroly příjemců dotace EU zpřísňují je určen podnikatelům, ale také zástupcům veřejného i neziskového sektoru. Zajímat bude především ty, jejichž projekty byly podány či schváleny a čekají na podpis Smlouvy o poskytnutí dotace nebo již mají smlouvu podepsanou a projekt realizují.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde

Program celodenního semináře (9:00 – 15:30 hod.):

 

  1. Případová studie investičního projektu
  2. Kontraktační fáze projektu - jaké podmínky je možné ještě vyjednat
  3. Proč je důležité dobré sestavení projektového týmu a rozdělení kompetencí
  4. Komunikace s poskytovatelem dotace a řešení kritických situací
  5. Změny v zákoně a nejčastější chyby při výběru dodavatelů
  6. Jaké jsou možnosti věcných a finančních změn při realizaci projektu
  7. Průběh veřejnoprávních kontrol projektu
  8. Zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (přes systémy Benefit7 i eAccount)
  9. Jaké další dokumenty typicky souvisejí s realizací projektu

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem.