Seminář: ZÁKONNÉ POVINNOSTI FIRMY V OBLASTI EKOLOGIE (2)

Seminář: ZÁKONNÉ POVINNOSTI FIRMY V OBLASTI EKOLOGIE (2)

včetně nového zákona č.167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a novely zákona o odpadech č. 383/2008 Sb.

Termín: 10. 6. 2009
Přednáší:

V loňském roce provedla Česká inspekce životního prostředí ve firmách více než 15 000 kontrol. Nejčastější reakcí správního orgánu při zjištění rozporu se zákonem bylo uložení pokuty a správní rozhodnutí nápravného charakteru včetně rozhodnutí o zastavení provozu. Značná část pochybení je způsobena neznalostí podnikatelů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

V rámci celodenního semináře budete seznámeni se základními legislativními předpisy v jednotlivých oblastech životního prostředí. Dozvíte se, jaké požadavky kladou jednotlivé předpisy na Váš podnik a jak se s těmito požadavky vypořádat, abyste předešli možným sankcím ze strany kontrolních orgánů a státní správy za jejich neplnění.

Budete seznámeni s tím, jak řídit podnik s cílem naplňovat podnikatelskou i státní strategii odpovědného přístupu k životnímu prostředí, jak zvýšit prestiž podniku, zajistit si konkurenční výhody a v neposlední řadě ušetřit.

Pro detailní obsah semináře klikněte na záložku Program.

Komu je seminář určen:

Statutárním zástupcům společností, majitelům firem, vrcholovému vedení, představitelům vedení společností zodpovědným za ochranu životního prostředí, odborným ekologům v podniku.

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním semináře. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 dnů před zahájením semináře, storno poplatek činí 50 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení nebo neúčasti celá částka propadá, proto za sebe včas delegujte náhradního účastníka. Při nízkém počtu zájemců se seminář neuskuteční. V takovém případě bude účastnický poplatek navrácen v plné výši. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami účasti.

Přehled obsahu semináře:

 

Povinnosti podniků v oblastech

•vodní hospodářství a ochrana ovzduší

•nakládání s chemickými látkami a přípravky

•odpadové hospodářství a odpady z obalů

•integrovaný registr znečištění, integrovaná prevence, ekologická

újma, povinnosti při stavbách a zavádění nových technologií

 

Environmentální aspekty podnikání

•vliv podniku na jednotlivé složky životního prostředí

•cíle a využitelné programy k minimalizování negativních vlivů podniku na životní prostředí

 

Postup při zavádění environmentálního

manažerského systému

•EMS podle normy ČSN EN ISO 14 001:2005

•EMAS podle Nařízení Rady ES č. 1836/1993

•další přístupy k ochraně životního prostředí - ecodesign, ecolabelling

 

Environmentální dokumentace

•povinná organizační dokumentace, jejíž povinnost vyplývá z legislativy

•další organizační dokumentace při zavádění manažerských systémů vedení společnosti

 

Přínosy systému eko–managementu

•tvorba cíleného systému řízení společnosti

•získání konkurenční výhody

•redukce provozních nákladů, úspora energií, surovin a dalších zdrojů

•zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou

 

Praktické příklady a diskuse

•příklady z průmyslových provozů, obchodních společností, stavebních společností, kanceláří, škol aj.

Jarmila Zahornadská, Ph.D.

Jarmila Zahorandská, zkušená lektorka v jednotlivých oblastech životního prostředí, včetně zavádění manažerských environmentálních systémů, působí jako odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout