Živé vysílání: Aktuálně k odpovědnosti statutárních orgánů

Živé vysílání: Aktuálně k odpovědnosti statutárních orgánů

Spoluodpovědnost za škodu a zpřísnění odpovědnosti od 1. 1. 2021

Termín: 29. 7. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Kontrolujete dostatečně ostatní statutáry? Dali byste ruku do ohně za jejich jednání? Ne? Tak zbystřete – Nejvyšší soud v posledních týdnech vyslal směrem ke statutárním orgánům varovný vzkaz: nekontrolujete-li ostatní statutáry, porušujete péči řádného hospodáře a spoluodpovídáte tak za vzniklou škodu! K tomu všemu se od 1. 1. 2021 zpřísní odpovědnost statutárů při úpadku společnosti. Získejte v rámci živého vysílání dokonalý přehled o tom, za co jste nově odpovědni a vyvarujte se tak závažných pochybení!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl živého vysílání

Statutární zástupce obchodní společnosti je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, při porušení této povinnosti pak odpovídá za případnou škodu vlastním majetkem. Od 1. 1. 2021 se pak odpovědnost ještě zpřísní. Co vás čeká a čeho se tedy musíte vyvarovat?  

K tomu všemu vyslal Nejvyšší soud varovný vzkaz pro statutáry. V nejnovějším judikátu konstatoval, že pokud statutární zástupce nekontroluje ostatní členy statutárního orgánu, dopouští se porušení povinnosti péče řádného hospodáře, a proto spoluodpovídá za vzniklou škodu

Cílem živého vysílání je účastníkům ujasnit čerstvé závěry soudů k odpovědnosti statutárních orgánů, blížící se novinky i problematické oblasti tak, aby neohrozili výkon své funkce.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno zejména členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností, tedy jednatelům a členům představenstev či členům dozorčích rad, kteří jsou nositeli neomezené odpovědnosti. Důležité informace přinese také ostatním osobám, pro které je znalost této problematiky významná, například firemním právníkům, prokuristům a ředitelům.

Další informace

Živé vysílání semináře je plnou náhradou za prezenční školení s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka vysílání dostupná po dobu 3 měsíců.

Program živého vysílání (9,00–12,00 hod.)

1. Odpovědnost obchodních společností

2. Odpovědnost členů orgánů obchodních společností

  • civilní a trestní odpovědnost statutárních orgánů

  • péče řádného hospodáře a důsledky porušení

  • povinnosti člena statutárního orgánu vůči společnosti

  • novinky v odpovědnosti statutárních orgánů po 1. 1. 2021 – zpřísnění odpovědnosti statutárů při úpadku společnosti

3. Významná soudní rozhodnutí

  • přehled dosavadních klíčových soudních rozhodnutí

  • aktuálně: judikáty Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu ke spoluodpovědnost za chyby, omyly a škody způsobené ostatními statutáry

+ možnost psát dotazy po celou dobu živého vysílání 

Mgr. David Flutka

David Flutka je spolupracujícím advokátem kanceláře Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. Kromě toho se David zabývá i právem občanským, pracovním a mezinárodním právem soukromým.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.