Živé vysílání: Inkluzivní administrativní bič – jak si odlehčit

Živé vysílání: Inkluzivní administrativní bič – jak si odlehčit

Jak zvládnout administrativu související s podpůrnými opatřeními

Termín: 4. 5. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jste zahlceni administrativou okolo inkluzivních opatření? Trápíte se v kolotoči zpracování IVP, PLPP, doporučení a jejich revizí? Osvojte si jednoduché principy jejich tvorby a správné postupy práce s výkazem R44 a školní matrikou. Vše názorně, v praxi a online.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře:

V souvislosti s inkluzivními opatřeními narostla školám (ředitelům, učitelům, poradenským pracovníkům) i administrativa. Seminář si klade za cíl pomoci se vyznat ve spleti administrativních úkolů. Poskytne různé úhly pohledu na zpracovávání povinných dokumentů a pokusí se podat účastníkům praktické rady a tipy, které mohou usnadnit práci v oblasti administrativy.

Akcent bude kladen na hlavní smysl dokumentů, na to, jak by mohla daná dokumentace pomoci zejména v přímé práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pokusí se podat argumenty pro jednoduché principy zpracování dokumentů (individuální plány, plány pedagogické podpory, doporučení aj.). Nepiště papíry do šuplíku, ale vyžívejte dokumenty ke komunikaci a přímé práci se žáky.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Inkluzivní administrativní bič – jak si odlehčit je určen především všem ředitelům běžných škol a jejich školským poradenským pracovištím, pedagogům (třídním učitelům), speciálním pedagogům, koordinátorům inkluze, výchovným poradcům.

Další informace:

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak v kabinetě, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV . V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam online semináře.

Program online vysílání (9:00–12:00 hod.)

PhDr. Veronika Vitošková, PhD.:

  1. Administrativa související se společným vzděláváním, stav po 1. 9. 2016 a stručná zmínka o změnách od 1. 1. 2020.
  2. Individuální vzdělávací plány – smysl dokumentů, kdy je zpracovávat, kdy ne, co je povinnou součástí, rady a tipy pro zpracovávání, příklady IVP ze SŠ.
  3. Administrativa spojená s komunikováním podpůrných opatření u jednotlivých žáků ve škole (systém ukládání a sdílení informací, příklady, možnosti), souvislost s GDPR, jak skloubit funkčnost a povinnost.

Mgr. Jana Mrázková:

  1. Plány pedagogické podpory jako funkční nástroj v 1. stupni podpůrných opatření – smysl dokumentu, kdy ho zpracovávat, kdy ne, náležitosti, funkční modely, příklady ze ZŠ.
  2. Práce se školní matrikou a výkazem R44 – základní seznámení, jak a kdy zadávat podpůrná opatření do matriky a následně do R44, na co dát pozor, jak minimalizovat chyby.
  3. Doplnění – příklady IVP ze ZŠ, zkušenosti z předávání informací mezi pedagogickým sborem na ZŠ aj.
  4. Prostor pro diskusi, dotazy (k dispozici budou obě lektorky).

Mgr. Jana Mrázková

Jana Mrázková pracuje jako školní speciální pedagog a zároveň v pedagogicko-psychologické poradně jako metodik pro školní poradenská pracoviště.

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.