Živé vysílání: Jak uspět při kontrole spisové služby

Živé vysílání: Jak uspět při kontrole spisové služby

Návod na přípravu – Rizikové oblasti – Časté chyby a jak na ně

Termín: 31. 5. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte na starosti vedení spisové služby? A vedete evidenční list o eSSL, umíte provést konverzi dokumentů a máte definovanou spouštěcí událost u skartačního řízení? Málokterý původce má vše v pořádku. Pokud jste i vy ztraceni, zúčastněte se semináře a zjistěte, jak dát veškerou agendu tohoto nelehkého procesu do pořádku!

Přihlaste se i s kolegou a získejte slevu 15 % každý!

Seminář bude probíhat online, takže ho budete moci sledovat v pohodlí vaší kanceláře nebo domova prostřednictvím svého PC, notebooku nebo tabletu. Zároveň budete mít možnost klást lektorovi své otázky v reálném čase. 

4 190 Kč
bez DPH

Cíl online semináře

Online seminář Jak uspět při kontrole spisové služby vás provede povinnostmi, které se s výkonem spisové služby váží a na které se zaměřuje kontrola. Seminář bude mít podobu praktického návodu k interní kontrole všech povinností a nastavení efektivních procesů spojených se správou dokumentů, včetně doporučení k odstranění případných nedostatků. Pozornost bude věnována také přestupkům, kterých se v praxi veřejnoprávní původci velmi často dopouštějí a které mohou vést k nepříjemným sankcím

Seminář bude obohacen o konkrétní příklady dobré i nesprávné praxe abyste přesně věděli, jak nejlépe zacházet s dokumenty. 

Komu je online seminář určen

Seminář Jak uspět při kontrole spisové služby je určen zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům veřejné správy, kteří se podílí na zajišťování odborné správy dokumentů.

Další informace

Online seminář je plnou náhradou za prezenční kurz s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a záznam online semináře.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9:00–13:00 hod.) 

 1. Kontrola výkonu spisové služby
  • Legislativní vymezení
  • Kontrolní orgány
  • Předmět kontroly
  • Práva kontrolního orgánu
  • Povinnosti kontrolovaného
  • Průběh kontroly
 2. Přestupky a sankce podle zákona o archivnictví a spisové službě
 3. Interní kontrola výkonu spisové služby
  • Kontrola nastavení procesů výkonu spisové služby a postupů spojených se správou dokumentů
  • Opatření k odstranění nedostatků
  • Jak se připravit na kontrolu spisové služby?

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

4 190 Kč
bez DPH