Živé vysílání: Jak vést obecní a městský úřad

Živé vysílání: Jak vést obecní a městský úřad

Zákonné povinnosti pro obce a města v kostce

Termín: 23. 7. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Každá obec či město musí zajistit prakticky všechno – od vývozu odpadu přes veřejné zakázky až po školství. Fungování obce pak spadá zejména do kompetencí starosty a zastupitelstva. Jejich vztah je v mnoha místech úzce propletený, a proto jsou odkázáni na vzájemnou spolupráci. Kde ale leží hranice jejich povinností? Jak vést úřad efektivně a v souladu se zákonem? Na co si dát pozor a kde se v praxi nejčastěji chybuje? Na živém vysílání získáte potřebné odpovědi!

I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

4 490 Kč
bez DPH

Cíl živého vysílání

Jaká práva a povinnosti má starosta obce a jaké obecní zastupitelstvo? Jaké povinnosti přebírá rada obce či města po starostovi? Jak správně postupovat při nakládání s obecním majetkem? Kdo zřizuje povodňovou komisi a kdo jí řídí? Jak se zveřejňují dotační smlouvy nad 50 000 Kč? 

Řízení obce není brnkačka a vyžaduje spolupráci napříč orgány, výbory a komisemi. Cílem živého vysílání je seznámit účastníky se strukturou vztahů v rámci obce, ujasnit klíčové povinnosti starosty, zastupitelů a radních a popsat vzájemný vztah mezi těmito orgány. Zároveň se zaměříme na povinnosti těchto orgánů dle zvláštních zákonů a ujasníme, kde dochází k nejčastějším neshodám. Účastníci také zjistí, na co si dávat pozor při střetu zájmů. Živé vysílání tak přispěje k osvojení dovedností důležitých pro výkon jejich funkce a usnadní jim jejich zodpovědnou práci.

V rámci živého vysílání bude kladen důraz na srozumitelnost, praktičnost a platnou legislativu důležitou pro každodenní život obcí. V průběhu živého vysílání budou mít účastníci také možnost klást lektorovi otázky k tématu a jejich problémům z praxe. 

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání Jak vést obecní a městský úřad je určeno pro starosty, zastupitele a radní obcí a měst. Praktické informace poskytne i vedoucím pracovníkům na obecním či městském úřadě, tajemníkům či dalším pracovníkům obecních úřadů obcí a měst. 

Další informace

Živé vysílání je plnou náhradou za prezenční školení s tou výjimkou, že ho můžete sledovat jak ve vaší kanceláři, tak doma. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně živého vysílání jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

Program živého vysílání (9,00–12,00 hod.)

  • Postavení obce v samostatné a přenesené působnosti

  • Orgány obce a jejich povinnosti – starosta, zastupitelstvo, rada

  • Povinnosti a úkoly orgánů obce dle zvláštních zákonů

  • Střet zájmů 

  • Zřizování výborů a komisí a jejich povinnosti

  • Hospodaření s majetkem obce – nakládání, pořizování a majetkové pravomoci

  • Vyhlášky a nařízení – zveřejnění, náležitosti, lhůty

  • Vybrané agendy samosprávy a s nimi související problémy

  • Dotace pro obce a města

  • + prostor pro dotazy účastníků pokládané skrz chat

(Změna programu vyhrazena)

JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek působí jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka a má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

4 490 Kč
bez DPH