Seminář v Praze: Klíčové změny v odpadech

Seminář v Praze: Klíčové změny v odpadech

Povinné změny EU do 5. 7. 2020 a nový zákon o odpadech od 1. 1. 2021

Termín: 21. 7. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Evropská unie diktuje rozsáhlé změny v odpadech s povinností transpozice do 5. 7. 2020. Jak se změny promítnou do nového českého zákona o odpadech s účinností od 1. 1. 2021? Chcete vědět, jaké úpravy se dotknou původců odpadů, obcí nebo provozovatelů sběren odpadů? Jaké jsou požadavky na soustřeďování či skladování odpadů v podniku? V našem živém vysílání vám vše podrobně vysvětlíme.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout základní přehled o struktuře nového zákona, vysvětlení povinností při nakládání s odpady s důrazem na rozdíly oproti současnému stavu. Přehledně rozebereme veškeré změny a výjimky − požadavky při vedení průběžné evidence odpadů a jejich ohlašování, nové kódy pro nakládání s odpadem, poplatek za jejich ukládání a obecná problematika jejich přepravy. Také se dozvíte novinky v oblasti přestupků a nápravných opatření. Bude zmíněn i zpětný odběr výrobků s ukončenou životností.


Prohlédněte si detailní program semináře

Komu je seminář určen

Seminář Klíčové změny v odpadech je určen zejména pracovníkům podniků z různých oborů podnikání, organizacím, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a oprávněným osobám provozujícím zařízení k nakládání s odpady, kteří potřebují získat orientaci ve stále se měnící a vyvíjející se problematice v oblasti nakládání s odpady.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00–13,00 hod.)

  • Zákon o odpadech účinný od 1. 1. 2021 a jeho výjimky

- vysvětlení základních pojmů a definic

- stručný obsah zákona

- povinná transpozice odpadových směrnic EU do 5. 7. 2020

  • Základní zásady a změny při nakládání s odpadem

- soustřeďování, skladování, sběr

- mobilní sběr

- odstraňování odpadů, omezení skládkování, poplatek

- výčet zařízení pro využití odpadů bez povolení

- vzorkování a zkoušky odpadů

  • Přehled povinností původce a oprávněných osob

- zásady zařazování, třídění, označování odpadů

- soustřeďování a klasifikace nebezpečných odpadů

- upuštění od odděleného soustřeďování

  • Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

- předávání KO do obecního systému

- nakládání s BRKO

  • Přeprava odpadů

- vnitrostátní a přeshraniční přeprava

  • Vedení evidence odpadů a ohlašování

- nové kódy způsobu nakládání s odpady

- vedení průběžné evidence školy, obce, oprávněné osoby

- ohlašování přes ISPOP

  • Nápravná opatření a sankce

- přestupky fyzických osob

- sankce

  • Informace o zpětné odběru výrobků s ukončenou životností

- zpětný odběr použitých elektrozařízení, baterií, pneumatik

- nakládání s autovraky

  • Odpovědi na dotazy

 

 

 

 

Ing. Bc. Eva Směšná

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí.

Centrum Klimentská

Centrum Klimentská

Klimentská 1443/50, Praha 1 110 00

Akce se koná v prostorách Centra Klimentská (rohový žlutý dům, vchod je z vedlejší Helmovy ulice)


Doprava:

Metrem linky B do stanice Florenc. Od stanice metra následně 500 metrů pěšky do ulice Klimentská.

Tramvají do stanice Těšnov a následně 200 metrů pěšky do ulice Klimentská.

 

Parkování:

Placená parkoviště v okolí naleznete na následujících místech: Klimentská, Stárkova, Těšnov, Nábřeží Ludvíka Svobody, Florenc.

Galerie