Živé vysílání: Stavební dokumentace ve světle nového stavebního zákona

Živé vysílání: Stavební dokumentace ve světle nového stavebního zákona

Dokumentace k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení

Termín: 25. 8. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Víte, jaké požadavky musí dle nového stavebního zákona splňovat dokumentace k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení? U jakých typů dokumentace je u projektanta potřeba autorizace a jaká jsou pravidla pro použití autorizačního razítka? Zúčastněte se živého vysílání s místopředsedou ČKAIT!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl živého vysílání:

Cílem živého vysílání Stavební dokumentace ve světle nového stavebního zákona je seznámit účastníky s novými požadavky na dokumentaci staveb včetně doporučení, jak je v praxi splnit. Zaměříme se na dokumentace k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení a nutné podklady stavebníka k žádostem o ně. Prozradíme, jaké jsou požadavky na vymezování ploch, umísťování staveb na pozemcích a odstupy staveb. Také se dozvíte, kdy máte povinnost autorizace různých typů dokumentace ve výstavbě.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je živé vysílání určeno                                    

Živé vysílání je určeno pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory).

Další informace

Účastník živého vysílání obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9,00–13,00)

1. Změny ve stavební dokumentaci díky novému stavebnímu zákonu
2. Dokumentace k územnímu plánování
3. Dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace ke kolaudačnímu řízení
4. Požadavky na vymezování ploch, umísťování staveb na pozemcích, odstupy staveb
5. Podklady stavebníka k žádostem o ÚŘ, SŘ a KŘ
6. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby − oprávnění podle oborů a specializací, výkon a podmínky činnosti AO, pravidla pro použití autorizačního razítka
7. Dokumentace staveb − povinnost/nepovinnost autorizace různých typů dokumentace a dokumentů ve výstavbě
8. Standardy služeb inženýrů − oceňování profesních výkonů a související činnosti

 

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.