Živé vysílání: Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole

Živé vysílání: Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole

Kde leží hranice mezi nelegální a legální prací?

Termín: 18. 2. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Dosud nezničitelný švarcsystém je problémem nejen pro vládu, ale také pro ministerstvo financí. Proto jeho prověřování patří k nejčastějším terčům inspekce práce. Omezení spolupráce s OSVČ by zejména v současné krizi znamenalo pro firmy velkou finanční i administrativní zátěž a také ztrátu flexibility. Zúčastněte se našeho prakticky orientovaného živého vysílání a zjistěte, kde leží hranice mezi legální spoluprací a švarcsystémem a jaké sankce vám mohou hrozit.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

4 990 Kč
bez DPH

 

Cíl online semináře

Znáte pravidla a možnosti pro uzavírání obchodněprávních smluv s osobami samostatně výdělečně činnými? Víte, ve kterých případech musíte uzavřít pracovní poměr? Jak na situaci pohlížejí inspektoráty práce a jak soudy? Vyřešte tuto problematickou situaci v souladu s právními předpisy pomocí praktických návodů a vyhněte se vysokým pokutám za nelegální zaměstnávání!

Cílem semináře Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole je poskytnout vám odpovědi na klíčové otázky – kde leží hranice mezi legálním a nelegálním využíváním obchodněprávních vztahů, kdy je nutné svěřit výkon práce zaměstnanci na základě pracovněprávního vztahu či zda je možné svěřit příslušnou činnost jinému podnikateli na základě obchodněprávního vztahu.

Zaměříme se také na problematiku již uzavřených smluvních vztahů s jinými podnikateli a na otázku jejich platnosti v souladu s aktuální legislativou. Zjistíte, jak snížit všechna rizika a předejít vysokým pokutám. Věnovat se budeme i důkladné analýze dostupných soudních rozhodnutí.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je online seminář určen

Seminář Švarcsystém: rizika nelegálního zaměstnávání a jak obstát při kontrole je určen zejména statutárním zástupcům a ředitelům firem, personalistům a HR manažerům, mzdovým účetním a v neposlední řadě také firemním právníkům. Vhodný je také pro fyzické osoby, které již uzavřely smlouvy o poskytování služeb nebo takový krok zvažují.

Další informace

S ohledem na aktuální vládní nařízení proběhne seminář formou živého vysílání. Program se nemění a každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT. V ceně vstupného jsou podkladové materiály v elektronické podobě i záznam z vysílání. Živý přenos budete moci sledovat z pohodlí vaší kanceláře či domova prostřednictvím svého zařízení. Zároveň budete mít možnost klást lektorovi své otázky v reálném čase.

Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9,00 - 12,00 hod.)

1. Závislá práce jako předmět působnosti pracovního práva

  • Definice pojmu závislá práce
  • Projevy nadřízenosti a podřízenosti, výkonu práce jménem zaměstnavatele
  • Podmínky výkonu závislé práce

 

2. Zastřený výkon závislé práce

  • Zastírání výkonu závislé práce jinými typy právních vztahů neboli tzv. „švarcsystém“.
  • Právní posouzení smlouvy, kterou se strany pokusily zastřít jinou smlouvu

 

3. Nepříznivé důsledky spojené se zastřeným výkonem závislé práce

  • Soukromoprávní důsledky (tzv. překvalifikace právního vztahu na pracovněprávní vztah).
  • Veřejnoprávní důsledky (Pokuty a další sankce ze strany kontrolních orgánů).
  • Judikatura k soukromoprávním i veřejnoprávním důsledkům zastřeného výkonu závislé práce.

 

4. Možnosti a podmínky legální spolupráce s OSVČ

  • Nastavení obsahu smlouvy tak, aby nebyly naplnění definiční znaky závislé práce.
  • Rizikové aspekty smluv a faktického obsahu právních vztahů, které napovídají o zastřeném výkonu závislé práce.

 

 

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

4 990 Kč
bez DPH