Živé vysílání: Třaskavé změny od 1. 1. 2021 – novela ZOK je tu!

Živé vysílání: Třaskavé změny od 1. 1. 2021 – novela ZOK je tu!

Nejdůležitější legislativní změny pro firmy na jednom místě

Termín: 26. 11. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Velká novela zákona o obchodních korporacích bude účinná již 1. ledna 2021 a řada významných změn se tak již brzy stane krutou realitou. Jak novela ovlivní odměňování statutárních orgánů, schvalování na valné hromadě, nebo smlouvu o výkonu funkce? A jak se zpřísní odpovědnost statutárů za úpadek společnosti? Připravte se na zásadní legislativní změny na živém vysílání – máte nejvyšší čas!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je seznámit zejména členy orgánů obchodních korporací s nejdůležitějšími změnami, které novela zákona o obchodních korporacích a zákon o evidenci skutečných majitelů přinese, a to zejména s dopadem do každodenní praxe. Lektorka objasní klíčové změny a přiblíží předpokládané důsledky provedených úprav.

Pozornost bude zaměřena hlavně na změny týkající se společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých se obchodní korporace a jejich orgány v praxi dopouštějí a tím zabránit možným sporům a sankcím kontrolních orgánů. Živé vysílání účastníkům rovněž poskytne doporučení pro praxi a nastíní možná řešení problémových a konfliktních situací.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání Třaskavé změny od 1. 1. 2021 – novela ZOK je tu! je určeno zejména členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních společností, tedy jednatelům a členům představenstev či členům dozorčích rad a kontrolních komisí, kteří jsou nositeli potenciální odpovědnosti. Důležité informace přinese také ostatním osobám, pro které je znalost této problematiky významná, například firemním právníkům, prokuristům a ředitelům a v neposlední řadě i samotným majitelům společnosti.

Další informace

Živé vysílání semináře je plnou náhradou za prezenční školení s tou výjimkou, že se ho budete účastnit z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova či kanceláře. Jako účastník obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně jsou také podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka živého vysílání dostupná po dobu 3 měsíců.

Program živého vysílání (9,00–12,00 hod.)

1. Volené orgány korporace

 • pravidla o střetu zájmů

 • odstoupení z funkce

 • odměna a smlouva o výkonu funkce

 • odpovědnost při úpadku společnosti

2. Uveřejňování na webových stránkách

3. Vkladová povinnost

4. Zástavní a jiná věcná práva k podílu

5. Dělení a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů a výplata záloh

6. Osoba faktického (stínového) vedoucího

7. Specifické změny pro společnosti s ručením omezením

 • obsah společenské smlouvy a její změny

 • podíly a kmenové listy

 • hlasovací práva a vysílací právo

 • valná hromada vč. rozhodování per rollam

8. Specifické změny pro akciové společnosti

 • stanovy a jejich změny

 • akcie – převoditelnost a druhy

 • podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích

 • zaměstnanecká participace v dozorčí radě

 • nová koncepce monistické struktury

 • valná hromada vč. rozhodování per rollam

 • představenstvo a dozorčí rada a platnost jejich rozhodnutí

 • zákaz konkurence

 

+ Prostor pro vaše dotazy

JUDr. Pavla Komendová

Lektorka je advokátka a společník advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners s.r.o.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

5 490 Kč
bez DPH