Živé vysílání: Účetní závěrka a její změny pro rok 2020

Živé vysílání: Účetní závěrka a její změny pro rok 2020

Principy - úskalí - návody, tipy a novinky

Termín: 8. 12. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Víte, jaké povinnosti musíte nově dodržet při sestavení letošní účetní závěrky? A jak zvládnout efektivně a bez chyb celý proces od přípravných prací přes inventarizaci po sestavení daňového přiznání? Seminář vás provede nejčastějšími úskalími, se kterými se v praxi setkává každá firma, aniž by to zpravidla tušila!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl online semináře

Konec roku se blíží a pro účetní přichází čas účetní závěrky – období náročných a důležitých závěrečných operací, které mají vliv na správné stanovení daňového základu. Seminář cílí na podrobné seznámení účastníků s celým procesem účetní závěrky za rok 2020 a nabytí praktických znalostí pro její  správné provedení. Účastníci získají informace například o tom, do jaké kategorie patří příslušné účetní jednotky a seznámí se s novinkami pro letoší závěrku. Lektor propojí legislativu s praxí a doplní seminář o praktické příklady k dané problematice a tipy, v čem se nejčastěji chybuje. 

Detailní program kurzu naleznete zde

Komu je seminář určen

Seminář Účetní závěrka a její změny pro rok 2020 je určen primárně pro účetní, ekonomy, finanční manažery a dále se bude hodit vedoucím firem. 

Doplňkové informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně jsou materiály v elektronické podobě i nahrávka kompletního školení.

• ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ: Celé školení bude probíhat formou živého vysílání, tzn. online bez nutnosti osobní účasti. Školení se tedy zúčastníte prostřednictvím svého zařízení z pohodlí vaší kanceláře či domova. 

Obsah online semináře (9:00-13:00)

 • Novinky v účetních předpisech i s ohledem na současnou pandemickou situaci (Covid-19) a legislativní rámec účetní závěrky
 • Přípravné práce pro účetní závěrku, účetní operace před uzavřením účetních knih:
  • inventury a inventarizace
  • účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky
  • vypořádání účtů skupina 34x
  • kurzové rozdíly
  • pohledávky, opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek
  • závazky, dodanění polhůtních závazků
  • tvorba rezerv
  • majetek, evidence a odepisování
  • zásoby, nedokončená výroba, účtování A, B
 • Vnitropodnikové směrnice
 • Jak sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, dopad účetnictví na výši daňového základu (daňové a nedaňové náklady, položky zvyšující nebo snižující základ daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani)
 • Rozsah účetní závěrky dle kategorizace účetních jednotek, základní kontrolní vazby ve výkazech účetní závěrky: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, výroční zpráva včetně zprávy o propojených osobách
 • Následné povinnosti účetní jednotky, povinnost zveřejnění roční závěrky
 • Koncepce nové účetní legislativy 2020-2030
Ing. Petr Linx

Ing. Petr Linx

Petr Linx je uznávaným daňovým poradcem. V současnosti pracuje jako manažer daňového oddělení ve společnosti BDO. Petr Linx svým klientům poskytuje již přes 10 let poradenství v oblasti daní, ale i účetnictví. Specializuje se na nepřímé daně, především na optimalizaci DPH jak v komerčním, tak veřejném sektoru. Od roku 2016 poskytuje také expertní poradenství v oblasti EET. Pravidelně také školí a veřejně publikuje články o aktuálních tématech ve svých specializacích.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.