Živé vysílání: Velká vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Živé vysílání: Velká vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Revoluční změny od 7. 8. 2021

Termín: 30. 9. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

7. 8. 2021 nabyla účinnosti očekávaná vyhláška o nakládání s odpady! Víte, které povinnosti musíte plnit hned a které vás čekají příští rok? Jak budete muset nově soustřeďovat odpad nebo jak ho energeticky využívat? Jak nakládat s nebezpečným odpadem, kovy nebo stavebním odpadem? Udělejte si jasno v nových pravidlech.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání Velká vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je seznámit účastníky s novou vyhláškou o nakládání s odpadem, která je účinná od 7. 8. 2021. Přehledně rozebereme nová pravidla ohledně komunálního odpadu, bioodpadu, kovů, stavebního a demoličního odpadu nebo kompostování. Také se dozvíte, jak správně vést průběžnou evidenci, soustřeďovat a přepravovat odpad nebo jak ho legálně energeticky využívat.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno zejména pracovníkům podniků z různých oborů podnikání, organizacím, poradcům v oblasti ochrany životního prostředí, obcím a oprávněným osobám provozujícím zařízení k nakládání s odpady, kteří potřebují získat orientaci ve stále se měnící a vyvíjející se problematice v oblasti nakládání s odpady.

Další informace

Jako účastník online semináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka z živého vysílání. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. 

Program živého vysílání (9,0013,00 hod.)

Vybrané způsoby nakládání s odpady

 • Požadavky na zařízení pro nakládání s odpady, Provozní řády zařízení
 • Soustřeďování odpadů, školní sběr
 • Zasypávání
 • Energetické využití odpadů
 • Omezení odstraňování odpadů
 • Technické požadavky na skládky a ukládání odpadů, technologické odpady
 • Přeprava odpadů

Údaje o odpadech, průběžná evidence, ohlašování odpadů

 • Údaje o odpadech
 • Průběžná evidence odpadů
 • Ohlašování odpadů

Nakládání s vybranými odpady

 • Komunální odpad
 • Bioodpady
 • Jedlé oleje a tuky
 • Papír, plasty, sklo, kovy
 • Nebezpečné odpady (vč. KO)
 • Vybrané kovové odpady
 • Stavební a demoliční odpady
 • Biologicky rozložitelné odpady
 • Komunální kompostování
 • Kaly, odpadní olej
 • PCB
 • Odpad rtuti, z léčiv, z domácnosti

Ing. Petr Šulc

Petr Šulc vystudoval vodní hospodářství na Fakultě stavební ČVUT a specializoval se na oblast ochrany životního prostředí.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.