Živé vysílání: Vyšťavený pedagog: Jak jej hodnotit a motivovat

Živé vysílání: Vyšťavený pedagog: Jak jej hodnotit a motivovat

Jak ocenit a podpořit práci ve zcela nestandardních podmínkách

Termín: 9. 12. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Letošní rok znamená pro pedagogy extrémní zápřah v neustále se měnících pracovních podmínkách a ve velmi nejisté době. I ti nejodhodlanější už potřebují Vaši podporu, povzbuzení, jasné vedení a přímou komunikaci. A co teprve ti druzí. Vyzkoušejte si hodnoticí pohovory na nečisto na našem online workshopu.

Právě probíhá Black Friday. Využijte úžasné slevy a ušetřete. Na toto živé vysílání pro vás máme slevu 20 %!

3 990 Kč 3 192 Kč
bez DPH

Cíl živého vysílání semináře:

Většina z nás se setkala s dvěma chybnými názory na smysl hodnocení pedagogů:

 1. Hodnotit podřízené nemá smysl, protože je to ztracený čas, a každý schopný pedagog přece ví, co má dělat a jak. Pokud chcete, aby pedagogové rozvíjeli své konkrétní dovednosti (např. způsob vedení výuky, komunikaci s rodiči, se studenty, kolegy atd.), je dobré s nimi tyto oblasti prodiskutovat, poskytnout jim zpětnou vazbu. V neposlední řadě budete mít možnost získat jejich pohled na celou řadu věcí.
 2. Druhý názorový proud razí neosobní a byrokratický systém hodnocení, který je založen na „známkování“, chybí mu lidský rozměr, možnost diskuse, proces hodnocení se zvrhává do vyplňování formulářů k určenému datu. Takový systém nemá žádný přínos, kromě splněného doporučení ČSI.

Každé dobře fungující škole by mělo jít o kvalitní systém hodnocení pedagogů, který je motivuje ke zlepšení či udržení svých dovedností a napomáhá k budování loajality i sdílení společných hodnot.

Posláním online workshopu Vyšťavený pedagog: Jak jej hodnotit a motivovat  je vybavit vás znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné zavedení systému hodnocení pedagogů. Pomůžeme vám uvědomit si vaše silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete praktické návody, jak vést rozhovor, aby byl efektivní a motivující především v této mimořádné době.

Komu je živé vysílání určeno:

Živé vysílání Vyšťavený pedagog: Jak jej hodnotit a motivovat je určeno všem vedoucím pracovníkům ve škole zapojeným do vedení hodnoticích pohovorů.

Další informace:

Co budete potřebovat (kromě počítače s připojením k internetu):

 • mikrofon (budeme sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat)
 • web kameru (uvítáme, pokud to bude jen trochu možné, abychom se všichni vzájemně viděli)

Jako účastník kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování. V ceně živého vysílání jsou podkladové materiály v elektronické podobě a nahrávka.

 

Program živého vysílání (9:00–13:00 hod.)

 • Hodnocení jako nástroj motivace
 • Systém hodnocení pedagogů formou strukturovaných hodnoticích rozhovorů
 • Příprava a podklady pro hodnoticí rozhovor
 • Postup a pravidla poskytování konstruktivní zpětné vazby
 • Má smysl pedagogům stanovovat cíle?
 • Propojení cílů s rozvojovými aktivitami (systém vzdělávání)
 • Pozitivní postoj pracovníků vůči hodnocení
 • Zvládání obtížných situací při vedení rozhovoru
 • Uzavření rozhovoru, zodpovědnost ze strany vedoucího a ze strany podřízeného (pedagoga)

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná je specialistka v oblasti vedení, řízení, motivace a rozvoje pracovníků. Ve společnostech je zodpovědná za nastavení efektivních procesů náboru, výběru, adaptace, rozvoje, ale i propouštění pracovníků.
Pomáhá zavádět motivační systém hodnocení a odměňování do různých typů organizací. Rozvíjí nejčastěji tyto kompetence pracovníků: komunikaci, motivaci, prezentaci, vyjednávání, argumentaci, vedení a řízení, kreativní myšlení prostřednictvím moderních vzdělávacích technik.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

3 990 Kč 3 192 Kč
bez DPH